تغییر آدرس دفتر مرکزی الوبگ

آدرس

خدمت همکاران و مشتریان عزیز الوبگ اعلام می گردد، شرکت بازرگانی آفرینگان نوین نماینده مرکزی الوبگ و الوگیفت از تاریخ 1400/08/01 به آدرس ذیل نقل مکان می نماید.

پیشاپیش از تاخیر در پاسخگویی به درخواست های شما را به علت جابه جایی عذر خواهی می نماییم.

 

دیگر نمایندگی های الوبگ همچون گذشته آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می باشند.

 

آدرس جدید دفتر مرکزی الوبگ: تهران- خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پلاک 11، واحد 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *