الوبگ در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته (آذر ماه ۱۳۹۸ تهران)