ساک های دستی باکس بگ پارچه ای زیر دسته ای از ساک دستی های پارچه ای الوبگ است که در قسمت کف و کناره های بدنه کیسه پارچه ای دارای عطف است.

این زیر دسته از ساک های پارچه ای به صورت دسته بندی (زنبیلی) عرضه می شود.

جنس این محصولات از پارچه بی بافت (Non-Woven) یا سوزنی است. وزن پارچه های استفاده شده در این محصولات 60 گرم یا 90 گرم است.