ساک های دستی باکس بگ دو تکه پارچه ای زیر دسته ای از ساک دستی های پارچه ای الوبگ است که در قسمت کف و کناره های بدنه کیسه پارچه ای دارای عطف است.

مشخصه اصلی این نوع از ساک ها دو تکه بودن آنها است، یعنی تعداد رنگ پارچه در این کیسه ها دو رنگ است.

این زیر دسته از ساک های پارچه ای به صورت دسته بندی (زنبیلی) عرضه می شود.

جنس این محصولات از پارچه بی بافت (Non-Woven) یا سوزنی است. وزن پارچه های استفاده شده در این محصولات 60 گرم یا 90 گرم است.