فلت بگ پارچه ای الوبگ به ساک دستی هایی گفته می شود که بدون عطف ( کاست) بوده و با دوخت حرارتی (آلتراسونیک)، که قوی و محکم می باشد تولید می گردد.

دسته ساک دستی ها در داخل ساک دستی و به صورت دسته پانچی (موزی) می باشد.

ساک دستی های فلت بگ الوبگ قابلیت تحمل وزن تا حدود 5 کیلوگرم را دارند.

امروزه فلت بگ های سوزنی به علت ارزان قیمت بودن، تنوع بالای رنگ پارچه، تحویل سریع، دوستدار محیط زیست بودن جایگزین ساک دستی های کاغذی، برزنتی و نایلونی بازار شده اند.