ساک های دستی فلت بگ پارچه ای زیر دسته ای از ساک دستی های پارچه ای الوبگ است که در قسمت بدنه خود دارای عطف نیست و لبه های دو صفحه پارچه مستقیما به یکدیگر دوخته شده اند.

این زیر دسته از ساک های پارچه ای به هر دو صورت دسته بندی (زنبیلی) و دسته پانچی (موزی) عرضه می شوند.

جنس این محصولات از پارچه بی بافت (Non-Woven) یا سوزنی است. وزن پارچه های استفاده شده در این محصولات 60 گرم یا 90 گرم است.